Lo­go­pe­die spe­ci­a­li­sa­ties bie­den volop kan­sen en mo­ge­lijk­he­den

Geschreven door: Dominique van den Boogaard
op op 25 januari 2024
Logopedie specialisaties bieden volop kansen en mogelijkheden

Op een heldere herfstdag ontmoette ik Anna, een logopediste met een twinkeling in haar ogen. Ze vertelde me over een verlegen jongen die nauwelijks een woord sprak toen hij voor het eerst haar praktijk binnenstapte. Maanden later, was hij veranderd in een vrolijke praatjesmaker. Het was magisch. Dit verhaal is geen uitzondering. Het is een van de vele wonderen die zich dagelijks in de logopedie praktijken afspelen. In dit blog tonen we jou de veelzijdige logopedie specialisaties. Elk met hun eigen doel en doelgroep. Want elke stem telt en elk woord vormt een verhaal.

Verschillende logopedie specialisaties

 • Logopedie voor Kinderen met Taalachterstand: Deze specialisatie richt zich op het ondersteunen van kinderen die een vertraging of achterstand in hun taalontwikkeling ervaren. Het omvat het diagnosticeren en behandelen van problemen met taalbegrip en -productie, woordenschatontwikkeling, en het vormen van zinnen. Therapieën zijn ontworpen om taalvaardigheden te verbeteren en te stimuleren, aangepast aan de individuele behoeften van elk kind.
 • Logopedie bij Spraakachterstand: Deze specialisatie biedt hulp aan zowel kinderen als volwassenen die problemen ondervinden met spraakklanken en articulatie. Het kan gaan om vertragingen in de spraakontwikkeling bij kinderen of om aanhoudende spraakproblemen bij volwassenen. De therapie richt zich op het verbeteren van articulatievaardigheden, spraakduidelijkheid en fonologisch bewustzijn, afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
 • Stemtherapie: Gericht op het behandelen van verschillende stemstoornissen. Deze therapie omvat technieken om stemkwaliteit te verbeteren en problemen zoals heesheid, stemverlies en stemmisbruik aan te pakken. Het is essentieel voor zowel professionele stemgebruikers als individuen die stemproblemen ervaren in hun dagelijks leven.
 • Dysfagie en Slikstoornissen: Gespecialiseerd in het beoordelen en behandelen van slikproblemen. Deze therapie is gericht op het verbeteren van het slikvermogen en het waarborgen van veilige en effectieve voeding bij zowel kinderen als volwassenen, wat bijdraagt aan hun algehele gezondheid en welzijn.
 • Logopedie voor Meertaligen: Deze specialisatie helpt individuen die meerdere talen spreken bij het ontwikkelen en verbeteren van hun taalvaardigheden. Het focust op het aanpakken van uitdagingen die ontstaan door meertaligheid en ondersteunt effectieve communicatie in alle gesproken talen.
 • Pre-Logopedie: Gericht op de allerjongsten, werkt deze specialisatie met baby's en peuters om een sterke basis te leggen voor communicatie en voeding. Het omvat vroege interventie om spraak- en taalontwikkeling te stimuleren, evenals het aanpakken van voedingsproblemen om een gezonde groei en ontwikkeling te bevorderen.
 • Geriatrische Logopedie: Deze specialisatie richt zich op ouderen, met behandelingen die zich concentreren op spraak-, taal-, slik- en cognitieve communicatiestoornissen. Het doel is om de communicatieve vaardigheden en levenskwaliteit van ouderen te verbeteren en te onderhouden, rekening houdend met de specifieke uitdagingen waarmee deze leeftijdsgroep geconfronteerd wordt.
 • Logopedie voor Afasie: Gespecialiseerd in het bieden van therapie voor mensen met afasie, een taalstoornis meestal veroorzaakt door hersenletsel. Deze therapie focust op het verbeteren van taalbegrip en -productie, evenals andere communicatievaardigheden, om patiënten te helpen effectiever te communiceren.
 • Vroege Interventie: Biedt gerichte logopedische diensten aan zeer jonge kinderen, meestal van 0 tot 3 jaar, met als doel de vroege spraak- en taalontwikkeling te ondersteunen. Deze vroege interventie is cruciaal voor het identificeren en aanpakken van eventuele ontwikkelingsachterstanden of -stoornissen in een vroeg stadium.
 • Logopedie voor Dementie: Richt zich op het ondersteunen van communicatie- en slikproblemen bij ouderen met dementie. Deze specialisatie omvat strategieën om de communicatie te vereenvoudigen en te behouden, evenals technieken om het slikken veilig en effectief te houden, rekening houdend met de progressieve aard van dementie.
 • Zakelijke Communicatie en Spreken in het Openbaar: Helpt professionals in het verbeteren van zowel verbale als non-verbale communicatievaardigheden, essentieel voor effectieve zakelijke communicatie en presentaties. Deze specialisatie focust op het ontwikkelen van duidelijke articulatie, overtuigende spreekvaardigheid en zelfvertrouwen in publieke en professionele settings.
 • Logopedie voor Open Mondgedrag: Deze specialisatie richt zich op het corrigeren van open mondgedrag, vaak geassocieerd met afwijkende slikpatronen, ademhalingsproblemen, of gewoonten zoals duimzuigen. Therapie omvat het trainen van de spieren in en rond de mond om een correcte mondhouding en ademhaling door de neus te bevorderen. Het doel is het normaliseren van de orofaciale functies, wat een positieve invloed kan hebben op spraak, slikken en soms ook op de gebitsontwikkeling.
 • Orofaciale Myofunctionele Therapie (OMFT): Gespecialiseerd in het behandelen en corrigeren van afwijkende mondgewoonten en spierdisfuncties in het gezichts- en mondgebied. Deze therapie richt zich op problemen zoals verkeerd slikken, duimzuigen, tongpersen en bepaalde spraakstoornissen. Het doel is het verbeteren van spierfunctie en -coördinatie, wat een positieve impact kan hebben op spraak, ademhaling en gebitsstand. OMFT wordt gebruikt bij zowel kinderen als volwassenen en werkt vaak samen met tandheelkundige en orthodontische professionals.
 • Logopedie voor Parkinsonpatiënten: Deze specialisatie richt zich op het behandelen van communicatie- en slikproblemen bij mensen met de ziekte van Parkinson. De therapie omvat vaak oefeningen voor stemversterking, articulatieverbetering en ademhalingsbeheersing. Logopedisten werken hierbij aan het verbeteren van de verbale en non-verbale communicatievaardigheden van patiënten, en ondersteunen ook bij slikproblemen die vaak voorkomen bij Parkinson. Deze vorm van therapie kan aanzienlijk bijdragen aan het behoud van kwaliteit van leven voor mensen met deze aandoening.
 • Larynxmanipulatietherapie: Deze specialisatie in logopedie concentreert zich op het manueel behandelen van functionele stemstoornissen. Door middel van specifieke technieken, zoals zachte manipulatie en massage, wordt de larynx (strottenhoofd) gepositioneerd om een optimale stemproductie te bevorderen. Deze therapie is vooral effectief bij cliënten die stemproblemen ervaren door spierspanning of verkeerd stemgebruik. Het doel is het verminderen van spanning, het verbeteren van de stemkwaliteit en het vergroten van het stemcomfort.

Van logopedie specialisatie naar carrière pad

Elk van deze specialisaties opent deuren naar verschillende carrièrepaden. De mogelijkheden zijn eindeloos. Hiermee komen vaardigheden, passie en persoonlijke aandacht samen. Om iedereen die de logopedie praktijk binnenkomt te helpen groeien en ontwikkelen.

Bij het Huis voor Logopedie wordt waarde gehecht aan de ontwikkeling van cliënten en aan de groei en ontwikkeling van onze specialisten. De kracht van onze aanpak ligt in de samenwerking. In 'Het Huis voor Logopedie' werken specialisten nauw samen, delen kennis en ervaringen. Zo bouwen we aan een sterk team dat elkaar aanvult en versterkt. Deze teamgeest zorgt voor een warme, uitnodigende sfeer, zowel voor de cliënten als voor het team.

Logopedie is een levensveranderende ervaring voor iedereen die betrokken is. Of je nu een expert bent die zich wil specialiseren of iemand die op zoek is naar hulp, 'Het Huis voor Logopedie' staat klaar om je te verwelkomen en te begeleiden.

Wij zijn aangesloten bij

DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
KP
Praatcoach
Praatjuf
NVLF
ParkinsonNet
Stichting Liz
Unik
Werken bij Praatjuf
sluiten

Meld je aan voor onze maandelijkse logopedie oefeningen