Naar boven

Disclaimer

Deze disclaimer regelt het gebruik van de website huisvoorlogopedie.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De eigenaar van de website streeft naar de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op de website. We garanderen echter niet de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie op de website. Het gebruik van de informatie is geheel op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplarische of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van winst, goodwill, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website of de inhoud ervan.

Externe links

De website kan links bevatten naar andere websites van derden waarover wij geen controle hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. Het opnemen van links impliceert niet dat wij de inhoud of standpunten van die sites onderschrijven.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op de website auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan om deze materialen zonder schriftelijke toestemming te kopiëren, verspreiden of gebruiken.

Wijzigingen

De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze disclaimer regelmatig te controleren op updates.

Door het gebruik van de website ga je akkoord met deze disclaimer. Als je het niet eens bent met deze disclaimer, verzoeken we je om de website niet te gebruiken.

Wij zijn aangesloten bij

DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
KP
Praatcoach
Praatjuf
NVLF
ParkinsonNet
Stichting Liz
Unik
Werken bij Praatjuf